Cầm Sư Song Sênh Download nhạc mới Cầm Sư
Views: 384,396

Cầm Sư

- Song Sênh

Lời bài hát Cầm Sư

Bài hát: Cầm Sư - Song Sênh

Ruò wèi cǐ xián shēng jì rù yīduàn qíng
Běixīng yáoyuǎn yǔ zhī hūyìng
Zài wèi nǐ qǔchū zhè bǎ tóngmù qín
Wǒ yòu dàn dào rúcǐ yòngxīn

Wèi wǒ jiě kāi jiǎo wàn jiāsuǒ dì nàgè nǐ
Hēngzhe mòshēng xiāngyīn zǒu zài gōngwéi lǐ
Wǒ wèi jūnwáng fǔqín shí zhuǎn tóu kàn dào nǐ
Xián shēng zhōng shēn cáng chū yù de qíngxù

Yuèguāng chángchángchángcháng dào gùlǐ
Sòng huí duōshǎo lí rén xīxū
Yánzhe nǐ wèi gěi wǒ dì nà sháo rè zhōu
Zhè nián yue néng qiāoqiāo de guòqù

Dēng huī yáoyè mǎn dūchéng tīngzhe yǔ
Yè fēng sànkāi jǐ quān liányī
Nǐ zài ménwài tīng wǒ liàn zhè zhī qū
Wǒ wèi nǐ bèi yī jiàn suōyī

Qín shēng chuán dào xúncháng bǎixìng de jiā lǐ
Yǒurén huānxiào yǒurén zài kū qì
Qíng zhì shēn chù wǒ yě luòxiàle lèi yīdī
Suí xián duàn fùle sīxiāng de xīnxù

Nǐ wǎn zhǐ zuò húdié cóng chuāng kuāng shàng fēi qǐ
Fēi guò wǒ zhǐ jiān hé méiyǔ
Hūxī shēng zhǐ yīn nǐ jiànjiàn níngjìng
Chuīle dēng ràng wǒ yǒngbàozhe nǐ

Dōngzhì jūnwáng shìfàng wǒ gūshēn guī gùlǐ
Wǒ bèizhe qín bù bù wàng huí gōngwéi lǐ
Nǐ hēng qǐ wǒmen shúzhī dì nà bàn què qū
Tā jiázázhe nǐ dīchén de chōuqì

Lùtú zhǎng zhǎng zhǎng zhǎng zhì gùlǐ
Shì rén zǒu bù wán de shījù
Bǎ bēi huān pǔ zuòqǔ wèi nǐ dàn qǐ
Cái gǎnshāng wèihé shēn bù yóujǐ

Yuèguāng chángcháng cháng cháng zhào gùlǐ
Wǒ shì fàng huí chí zhōng de yú
Xiǎngzhe nǐ wèi gěi wǒ nà sháo rè zhōu
Zhè huíyì jiù wánjié zài nàlǐ
Zhè nián yue yīrán qiāoqiāo guòqù

Xem thêm

Tải nhạc Cầm Sư Mp3

Nhạc Hay Nhất Cầm Sư về điện thoại, Download nhạc hay Cầm Sư Mp3 hot
Tải nhạc Mp3 hay chất lượng cao ở đâu là tốt nhất? Hãy đến với TaiNhacMp3.Mobi bạn sẽ được nghe các bản nhạc Mp3 hay và chất lượng nhất Việt Nam!. Nghe nhạc Cầm Sư mới online, Nghe Nhạc Mp3 Cầm Sư mới online.