Home / Tải Nhạc Mp3 / Cực Giống Rồi / 像极了
Cực Giống Rồi / 像极了 Ryan.B Nghe nhạc Mp3 Cực Giống Rồi / 像极了
Views: 781,052

Cực Giống Rồi / 像极了

- Ryan.B

Lời bài hát Cực Giống Rồi / 像极了

Rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
Xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ
Yào duì nǐ shuō dehuà
Xiǎnglái xiǎng qù shì nǐ wǒ de jìyì

Jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
Nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
Zhào zài shùlín lǐ

Shúxī dì dìfāng xiǎngqǐ nǐ
Xuě de shēngyīn jìyì yóu xīn
Huàmiàn jiǎobù lǐ nǐ wǒ dū zài yóuyù
Zhè kàn qǐlái xiàng jíle àiqíng

Nǐ wǒ nǐ wǒ
Nǐ wǒ què bù kàojìn
Zhè xiàng jíle àiqíng
Suīrán dì yī cì jiàn nǐ

Wǒmen dōu méiyǒu kèyì
Xiǎng wèn nǐ shìfǒu yuàn bù yuànyì
Ràng wǒ jìnrù nǐ de xīn
Liǎojiě nǐ de qíng

Rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
Xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ
Yào duì nǐ shuō dehuà xiǎnglái xiǎng qù
Shì nǐ wǒ de jìyì

Jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
Nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
Zhào zài shùlín lǐ

Zhè xiàng jíle àiqíng
Zhè xiàng jíle àiqíng
Suīrán dì yī cì jiàn nǐ
Wǒmen dōu méiyǒu kèyì

Xiǎng wèn nǐ shìfǒu yuàn bù yuànyì
Ràng wǒ jìnrù nǐ de xīn
Liǎojiě nǐ de qíng
Rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ

Xīwàng shì zàiqíngtiān lǐ
Yào duì nǐ shuō dehuà xiǎnglái xiǎng qù
Shì nǐ wǒ de jìyì
Jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí

Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
Nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn
Zhào zài shùlín lǐ
Zhè xiàng jíle ài qíng

Rúguǒ xià cì yùjiàn nǐ
Xīwàng shì zài qíngtiān lǐ
Yào duì nǐ shuō dehuà
Xiǎnglái xiǎng qù shì nǐ wǒ de jì yì

Jiùsuàn hěn yuǎn de jùlí
Yě yàojǐn jǐn bàozhe nǐ
Nǐ de cè liǎn yìng zài húmiàn guāngxiàn

Zhào zài shùlín lǐ
Zhè xiàng jíle ài qíng
Zhè xiàng jíle ài qíng
Xem thêm

Tải nhạc Cực Giống Rồi / 像极了 Mp3

Tải nhạc Mp3 hay chất lượng cao ở đâu là tốt nhất? Hãy đến với TaiNhacMp3.Mobi bạn sẽ được nghe các bản nhạc Mp3 hay và chất lượng nhất Việt Nam!. Tải Nhạc Về Máy Cực Giống Rồi / 像极了 Mp3 hot, Tải nhạc online Cực Giống Rồi / 像极了 Mp3 hot. Nghe Nhạc Online Cực Giống Rồi / 像极了 hot, Tải nhạc Cực Giống Rồi / 像极了 chất lượng cao